Over ons

PSV Nieuw Leven is de paardensportvereniging van Oosterwolde (FR.) e.o. en is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS).

Doel van de vereniging

 • Het geven of doen geven van rijlessen;
 • Het aanbrengen en in stand houden van de benodigde voorzieningen;
 • Het bevorderen of doen bevorderen van de paardensport;
 • Het houden of doen houden van wedstrijden;
 • Andere passende middelen.

Eisen van lidmaatschap

 • Het onderschrijven van de doelstelling van de vereniging;
 • Naleven van de statuten en het huishoudelijke reglement van de vereniging en de door de vereniging genomen besluiten;
 • Betalen van contributie via automatisch incasso.

 • Beëindiging lidmaatschap

 • Door schriftelijke opzegging voor 1 november van het lopende jaar, met inachtneming van de twee maanden opzegtermijn;
 • Door opzegging van het bestuur, wanneer een lid niet meer aan de eisen van lidmaatschap voldoet;
 • Door overlijden van het lid.

 • Bestuur

  Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden, te weten: voorzitter, penningmeester en secretaris.

  Leden

 • Lessende leden van 16 jaar en ouder;
 • Clubleden, niet lessende/ondersteunende leden;
 • Jeugdleden: leden tot 16 jaar;
 • ‘Ponyouders’: ouders van jeugdleden;